Oddziałowy Ranking Wystawowy

Celem rankingu jest przedstawienie osiągnieć psów/suk zarejestrowanych w Oddziale w Zgierzu ZKwP na wystawach krajowych i zagranicznych, a tym samym propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych.

Ranking obejmuje roczny sezon wystawowy w okresie 1 stycznia – 31 grudnia.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję dotyczącą Oddziałowego Rankingu Wystawowego należ kierować na adres: ranking@zkwp-zgierz.pl.

REGULAMIN ODDZIAŁOWEGO RANKINGU WYSTAWOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – PUNKTACJA