FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS ASYSTENCKI

Wszystkich zainteresowanych organizowanym przez Oddział w Zgierzu ZKwP kursem asystenckim zapraszamy do dokonywania zgłoszeń poprzez wydrukowanie, wypełnienie (koniecznie WIELKIMI literami) i podpisanie formularza zgłoszeniowego a następnie dostarczenie go do Oddziału – osobiście oryginał zgłoszenia bądź skan na adres: biuro@zkwp-zgierz.pl.

Tutaj można pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

You May Have Missed