Zarząd:
Przewodnicząca: Wanda Kowalska
Zastępca Przewodniczącej ds. Organizacyjnych: Magdalena Skraba
Zastępca Przewodniczącej ds. Hodowlanych: Marzena Ciechulska
Skarbnik: Piotr Rutkiewicz
Sekretarz: Alicja Szymańska-Paszczuk
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Sławomira Idzikowska
Zastępca Przewodniczącej: Inga Rosa
Sekretarz: Katarzyna Rybak
 
Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca: Jadwiga Rogowska
Zastępca Przewodniczącej: Zofia Marciniak
Sekretarz: Joanna Frycze
Członkowie: Włodzimierz Gossa, Artur Makarewicz (do dnia 21-11-2023), Izabela Robak, Agnieszka Skraba

 

Delegatem na Zjazd została wybrana Pani Wanda Kowalska.