REGULAMIN KURSU ASYSTENCKIEGO

Kurs asystencki to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy kynologicznej dla każdego hodowcy i właściciela psa rasowego a także niezbędny krok na drodze do uzyskania godności sędziego kynologicznego. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem sędziów i asystentów dostępnym pod linkiem: https://www.zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Sedziow_i_Asystentow.pdf.

REGULAMIN KURSU ASYSTENCKIEGO

  1. Słuchaczem na kursie może być każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za 2024 r. oraz przeciwko któremu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne (wymagane potwierdzenie tego faktu z oddziału macierzystego).
  2. Zgłoszenia przyjmowane są na wszystkie specjalności wystawowe i użytkowe.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Kurs będzie odbywać się w systemie hybrydowym (stacjonarnym z możliwością uczestnictwa online).
  5. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie i dalsze rozpowszechnianie treści przekazywanych podczas zajęć.
  6. Kurs będzie prowadzony w dni powszednie (poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach popołudniowych i wieczornych).
  7. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustalony jest na 12 lutego 2024 r.
  8. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, a następnie dostarczenie go do Oddziału – osobiście oryginał zgłoszenia bądź skan na adres: biuro@zkwp-zgierz.pl.
  9. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

You May Have Missed