Oddział w Zgierzu Związku Kynologicznego w Polsce 
ul. Łęczycka 24 lok. 3, 95-100 Zgierz
telefon: +48 42 239 13 34
e-mail: biuro@zkwp-zgierz.pl

Biuro Oddziału czynne:
wtorek:         13.00 – 17.00
środa:           16.00 – 20.00
czwartek:      16.00 – 20.00

 

<;